Tüp Bebek Rehberi

Tüp Bebek Tedavisinin Başarılı Olması İçin Ne Yapmalıyım?

Tüp bebek tedavilerinin başarısında hasta özellikleri çok önemlidir. Bunun haricinde tedaviye uyum, tedavi merkezi seçimi ve hekimin takibi de başarı için çok önemlidir. Dolayısıyla öncelikle tüp bebek merkezi seçimi ilk etapta başarı için önemli bir noktadır. İyi bir merkezde iyi bir hekim ile yapılacak tüp bebek tedavisinde başarı en az %60 civarında olacaktır. Dolayısıyla bir çift tüp bebek tedavisine başladığında iyi bir merkez seçip hekimine güvenerek verilen bütün uygulamalardaki bütün noktaları birebir uygulayarak başarıyı yakalayabilirler. Laboratuvarın donanımı, hekimin tecrübesi ve merkezin standartları çok önemlidir. Dolayısıyla tüp bebek tedavilerinde başarılı olabilmek için en önemli faktör iyi bir tüp bebek merkezi, iyi bir tüp bebek laboratuvarı ve bu konuda tecrübeli bir hekim gereklidir.

Tüp Bebek Tedavilerinde Anne Yaşı En Fazla Kaç Olmalıdır?

Tüp bebek tedavilerinde kadın yaşı çok önemlidir. Tedavinin olumlu sonuç vermesini etkileyen en önemli etkenlerden birisi kadın yaşıdır. Kadın yaşı arttıkça tedavideki başarı oranı azalmaktadır. Literatüre bakıldığında genellikle 45 yaştan sonra tedavi başarısının gittikçe azaldığı görülmektedir. Bundan dolayı 45 yaştan sonra tüp bebek tedavisi önerilmemektedir.

Tüp Bebek Tedavilerinde Genetik İnceleme Ne Zaman Yaptırılmalıdır?

Rutinde tüp bebek tedavisinde genetik inceleme uygulanmaz. Fakat bazı ender durumlarda örneğin; ciddi sperm problemleri varsa, daha önce 2 veya daha fazla tüp bebek denemeleri olan hastalarda, anne yaşı 38 üzeri olan olgularda, daha önce anomali bebek doğumu, düşük sayısı 2’den fazla olan hastalarda embriyoları genetik inceleme ile incelendikten sonra transfer işlemine gidilebilir.

Tüp Bebek Rehberi14

Tüp Bebek ve İnfertilite Tedavilerinde Hangi İlaçlar Kullanılır?

Genellikle yaygın olarak bilinen şey tedavide iğne kullanılmasıdır. Fakat infertilite tedavilerinde bazı haplar (klomen, femara) kullanılabilmektedir. Bu hapların yumurtalıkları uyarmasında etkisi vardır. Genellikle uygulamalarda göbekten yapılan çok küçük iğneler yaygın kullanımdadır. Günlük olarak yapılan bu iğneler yumurtalıkların uyarılmasını sağlayarak belli bir olgunluğa gelmelerine yardımcı olur. Tüp bebek tedavisinde ana hatlarıyla kullanılan ilaçlar bazı haplar ve iğneler olarak özetlenebilir. Bu iğnelerin kimisi FSH hormonu kimisi hem FSH hem LH hormonu içermektedir. Kişinin kendi özelliklerine ve yaşına göre kullanılacak iğneler ve dozları hekim tarafından belirlenir.

Tüp Bebek Tedavisi Neden Başarısız Olur?

Tüp bebek tedavileri hem çiftler için hem de hekimler için %100 başarı ile sonuçlanması arzulanan tedavilerdir. Fakat her çift için ilk tedavide sonuç alınamayabilir. Bunun sebepleri arasında en önemli faktör kadın yaşı gelmektedir. İlerleyen kadın yaşı ile başarısızlık arasında ciddi bir ilişki vardır. Kadın yaşı ilerledikçe ne yazık ki başarı da düşmektedir. Hasta özelliklerinin dışında merkezin ve hekimin tecrübesi ciddi rol oynamaktadır. Bu nedenle tüp bebek tedavisi başarısız olduğunda hasta yönlü faktörler olabilir, teknik ile ilgili sıkıntılar olabilir veya merkezin donanımında problem olabilir. Dolayısıyla tüp bebek tedavisi pek çok faktöre bağlı olabilir. Yeni bir tedavide her birinin üzerinden tekrar geçmekte fayda vardır.

Tüp Bebek Tedavisi Sonrası ve Gebeliğin Erken Dönemindeki Kanamalar

Tüp bebek tedavilerinde embriyoyu transfer ettikten sonra gebelik testine kadar yaklaşık 11-12 günlük bir süreç vardır. Bazen bu süreçte hafif kanamalar ya da ciddi kahverengiden kırmızıya dönen kanamalar olabilir. Bu kanamalar her zaman olumsuza işaret değildir. Hastalar genelde bunu gebeliğin tutmadığına işaret olduğunu düşünürler. Fakat durum öyle olmayabilir. Bu gibi benzer durumlarda hekiminiz ile irtibata geçip gerekirse progesteron iğnelerine geçmek gerekir.

Erken gebelikte olan kanamalar için ise farklı sebepler olabilir. Bunların başında gebelik kesesinin çevresinde olan pıhtıların birikimi, düşük tehdidi denilen rahim ağzı açılması veya bebeğin kalp atımının durması bu kanamalara sebep olabilir.

tup-bebek-rehberi13

Doğurganlık Potansiyeli Nasıl Belirlenir?

Doğurganlık potansiyelini değerlendirmek için iki yöntem vardır. Birincisi görüntüleme yöntemlerinden ultrasonografi ikincisi ise kan testleridir. Hekiminize doğurganlık potansiyeli hakkında bilgi almak için gittiğinizde ilk yapılan test ultrasonografi olur. Ultrasonda yumurtalıklar değerlendirilip, kapasiteleri ortaya konulabilmektedir. Bu kadında yapılacak bazı kan testleri ile netleştirilerek teyit edilir. Bu testlerin başında eskiden süregelen FSH ölçümleri vardır. Fakat günümüzde AMH denilen test uygulanmakla beraber en sık rastlanan testtir. AMH testi bayanın doğurganlık potansiyelini ortaya koymada en duyarlı testtir. AMH testi adetin herhangi bir zamanında yapılabilir. AMH için hamilelik oluşturma noktasında net olarak ortaya konan bir alt sınır yoktur. Fakat hekiminiz AMH testi ve ultrasonografi ile doğurganlık potansiyelinizi ölçebilir.

Gebelik Takibi Nasıl Yapılır?

Gebelik takibi sağlıklı bir gebelik geçirmek için önemli bir süreçtir. Gebelik takibinde gebeliği üç aşama altında incelemek mümkündür. Birinci aşama gebeliğin ilk 3 aylık dönemidir. Bu aşama çok önemlidir. Çünkü ilerleyen haftalarda da sağlıklı bir gebelik geçirmek için önlemleri almak mümkündür. Burada dış gebelik olup olmadığı, sağlıklı bir gebelik elde edilip edilmeyeceği anlamak mümkündür. İlk 3 aylık dönemde bazı kan testi ve idrar tahlili ile annenin bir hastalığı olup olmadığı ortaya konur. İkinci 3 aylık dönemde ise anomali taramaları, şeker yükleme testi ve genetik tahliller yapılabilir. Dolayısıyla ikinci 3 aylık dönemde bebeğin sağlığı konusunda daha net bilgiler elde edilebilir. Üçüncü 3 aylık dönem ise artık annenin doğuma hazırlandığı, doğum eğilimi için bazı seçimlerin yapılabildiği, normal doğum veya sezaryen kararının verilebildiği aşamadır. Gebelik takibinde bu üç aşamayı ayrı ayrı takip edip özelliklerini hekim ile paylaşıp bu noktada ilerlemek doğru olacaktır.

Sık Tekrarlayan Akıntılarda Ne Yapılmalıdır?

Sık tekrarlayan akıntılar kadın doğum hekiminin en çok karşılaştığı hasta gruplarındandır. Bu tip durumlarda genellikle bayanın muayenesi sonrasında altta yatan bir sebep varsa onu araştırmaya yönelik bazı testler yapılabilir. Bunların başında diyabet gelmektedir. Kontrolsüz şeker hastalıkları sık enfeksiyonlara sebep olabilir. Bunun dışında obezite ve diğer kronik hastalıklar buna sebep olabilir. Bunların tedavisinde bazen birden fazla ilaç kullanımı gerekebilir. Fakat bu akıntıların eninde sonunda geçeceğine kanaat getirilmelidir. Bu tedaviler esnasında bağışıklığın desteklenmesi de önem arz eder.

Tüp Bebek Rehberi

Rahim İçi Yapışıklık Neden Olur?

Rahim içi yapışıklıklar önemli bir problemdir. Çünkü gebelik olmasını engelleyebilir, gebelik olduğunda da düşüğe sebebiyet verebilir. Tekrarlayan düşükleri olanlarda mutlaka rahim içerisinde yapışıklık var mı diye düşünmek gerekir. Daha önce geçirilmiş rahim ameliyatları bu yapışıklığa yol açabilir. Tedavisi için:

Öncelikle rahim içi yapışıklığı tespit edebilmek için ultrasonda şüphe ediliyorsa rahim filmi çekilmelidir. Rahim filminde de eğer bu şüphe arttıysa endoskopik işlem ile rahim içerisine girilip bakılır. Aynı seans ile bu yapışıklığı tespit etmek ve tedavi etmek mümkündür.

Tüpler Tüp Bebek Tedavisinde Neden Önemlidir?

Tüpler ya da kanallar bayanlarda iki tane olan doğurganlık için önemli organlardır. Tüplerin açık ya da kapalı olması doğurganlık için önem arz eder. Tüplerin açık veya kapalı olduğu rahim filmi ile ortaya konur. Eğer geçirmiş bir enfeksiyona ya da karın içi kitlelere bağlı tüp tıkanıklığı varsa bu rahim filmi ile ortaya konulabilmektedir. Eğer tüplerden birisi tıkalı ise bunu açmak söz konusu olabilir. Bu gibi durumlarda genellikle laparoskopi yapılır. Tüplerin ucu tıkalı ise ve içerisinde sıvı birikimi söz konusu ise bunların rahim ile olan bağlantısı kesilerek tüp çıkartılarak, tüp bebek tedavisine başlanmadan tedavi edilmesi gerekir.

tup-bebek-rehberi9

Gebelikte İlaç Kullanımı Sakıncalı Mıdır?

Gebelikte ilaç kullanımı önemli bir noktadır. Aileler, hekimler ve aile bireyleri ilaç kullanılmasından uzak durmaktadır. Fakat gebelik 9 ay süren bir süreç olup bu süreçte bazı hastalıklar söz konusu olabilir. Bunlar idrar yolu enfeksiyonu, akciğer enfeksiyonu olabilir. Dolayısıyla bazı ilaçları kullanmak mümkündür. İlaç kullanımında hekiminizden fikir almak çok önemlidir. Rastgele ilaç kullanımı kesinlikle önerilmez. Penisilin türevi antibiyotikler ve ağrı kesiciler rahatlıkla kullanılabilir. Yine bazı mide ilaçları, reflü gibi problemlerde sıklıkla kullanılan ilaçlardır. Gebelikte her ilaç kullanılmaz. Fakat kullanılması için yeterli derecede yeni spektrumda ilaçlar bulunmaktadır.

Kimyasal Gebelik Nedir?

Kimyasal gebelik aslında bir gebelik türüdür. Fakat sağlıklı bir gebelik değildir. Çünkü gebelik testi pozitif olarak tespit edildikten sonra kanda gebelik testinden bir hafta sonra ultrason yapacak iken birden kanamalar nedeniyle yapılan testte gebelik testinin düşüğü görülmüştür. Embriyo rahime tutunmuştur fakat bölünmesine devam etmemiştir. Annenin başka hastalıkları da embriyonun gelişimine engel teşkil etmiş olabilir. Dolayısıyla kimyasal gebelik olduğunda embriyo kalitesini düşürmekle birlikte anneye ait bazı sebeplerin de olabileceğini düşünüp o noktada araştırma yapılmalıdır.

tup-bebek-rehberi8

Histereskopi Nedir?

Histereskopi rahim iç boşluğunun değerlendirildiği endoskopik bir yöntemdir. Mide içerisinde yapılan endoskopi gibi rahim içerisi endoskopik olarak değerlendirilir. Rahim içerisinde olan yapışıklıklar, polip miyom gibi kitleler, rahim iç boşluğunu dolduran kitleler histereskopi ile hem teşhis hem de tedavi edilebilmektedir. İnfertilite tedavileri öncesi histereskopi yapmak şart mıdır? Her infertilite tedavisine başlamadan önce histereskopi yapmak şart değildir. Ancak ultrasonografide şüpheli bir durum varsa histereskopiye yönelim olur. Ya da daha önce tüp bebek veya infertilite tedavileriyle sonuç alınamayan çiftlerde acaba rahim içerisinde olan patoloji gebeliğe engel olmuş mudur diye histereskopi yapmak doğru olabilir. Bundan dolayı infertilite tedavisinde histereskopi kıymetlidir. Fakat her hastada yapılması gerekli değildir.

Tüp Bebek Tedavileri Esnasında Nasıl Beslenilmelidir?

Tüp bebek tedavileri esnasında hem bayan hem erkek ciddi strese girebilmektedir. Bayanın eğer kilo problemi yoksa dengeli beslenmek yeterlidir. Eğer kilo problemi varsa mutlaka bir diyetisyen ile birlikte tedavinin sürdürülmesi gerekir. Dengeli beslenmek, protein ağırlıklı gıda almak, bol sıvı tüketmek, en az günde 6-8 bardak sıvı almak önemlidir. Bunun dışında zaten tüp bebek tedavisi için kullanılan bazı vitaminler takviye olarak verilmektedir. En önemli noktalardan birisi; mutlaka sigaranın kesilmesidir. Çünkü sigara yumurta kalitesini olumsuz etkilemektedir. Baylarda ise yine sigara kullanımı varsa onu kesmek veya günlük 10 adetin altına indirmek önemlidir. Sigara sperm kalitesini etkileyen önemli bir faktördür.

tup-bebek-rehberi7

Düşük Nasıl Olur ve Nasıl Yönetilmelidir?

Düşük ilk 12 haftada gebelik oluştuktan sonra bebeğin kanama ile veya kalp atımının durması ile gebeliğin sonlanmasıdır. Düşük sebepleri içerisinde anneye ait sebepler olabildiği gibi, ağırlıklı olarak bebekte sıkıntı olmaktadır. Bebeğe ait genetik problemler neticesinde düşük söz konusu olabilir. Eğer bir düşük yapıldıysa yüksek ihtimalle embriyoda problem olduğundan bebek düşmüştür. Fakat yine de anneye ait problemlerin olabileceğini göz önüne alarak araştırma yapılmalıdır. Bunların başında diyabet, kontrolsüz diyabet veya diğer bazı kronik hastalıklar gelir. Annede 2 veya daha fazla düşük olduğunda daha geniş araştırmalar yapılmalıdır. Bir kez düşüğü olan bir çiftte genellikle embriyonun problemli olduğu düşünülür ve ileri araştırmaya gerek kalmaz.

Aşılama (İnseminasyon) Nedir?

Aşılama infertilite tedavileri içerisinde ilk basamak tedavilerinden biridir. Aşılama yapılabilmesi için bir ya da iki tüpün açık olması, sperm parametrelerinin çok düşük olmaması gerekir. Hafif sperm morfoloji bozuklukları, harekette hafif azalmalar ya da sayının minimal azalmalarında aşılama yapılabilir. Adetin iki ya da üçüncü gününde bayanın ultrasonu yapıldıktan sonra çok az dozlarda iğneler ile bir ya da iki folikül gelişimi sağlanıp ondan sonra çatlatma iğnesi verilmektedir. Bu süreç yaklaşık olarak 10 gün sürmektedir. Bu süreç içerisinde de bir ya da iki kez ultrason yapılır. Dolayısıyla süreç tüp bebek tedavisine göre daha az zahmetli olur. Çatlatma iğnesi uygulandıktan 36 saat sonra baylardan alınan spermi laboratuvar ortamında hazırlanarak rahim içerisine bırakılır. Bu yöntem ile sperm ve yumurta tüplerde birleşiyor. Doğal bir ortamda birleştikleri için laboratuvara gerek olmamaktadır. Laboratuvar sadece sperm hazırlığı için kullanılmaktadır. Aşılama yapıldıktan sonra bir hafta boyunca sürekli cinsel yaşantıya devam edilebilir. Aşılamadan 14 gün sonra kanda gebelik testi ile sonucun olumlu olup olmadığı anlaşılır. Aşılama tedavileri ortalama %15 ila %30 arasında gebelik şansına sahiptir.

tup-bebek-rehberi6

Rahim İçerisindeki Septum Gebeliğe Engel Olur Mu?

Rahim içerisinde septum denilen perdeler gebeliğe engel olabileceği düşünülen patolojilerden birisidir. Aslında septum daha ziyade tekrarlayan gebelik kaybına neden olmaktadır. Dolayısıyla çocuk sahibi olmak isteyen bir çiftte septumdan şüphelenildiğinde hekim tarafından bilgilendirme yapılır. Tüp bebek ve infertilite gibi maliyetli tedaviler öncesi eğer septum tespit edildiyse onun alınması ve tedaviye öyle geçilmesi doğru olacaktır. Fakat septum gebeliği tek başına engelleyen bir patoloji değildir. Tekrarlayan düşüklere sebep olan bir patolojidir.

Polikistik Over Sendromu Nedir?

Polikistik over sendromu aslında çok geniş yelpazeye sahip bir hastalıktır. Yelpazenin bir ucunda hiçbir şikayeti olmayan bir hanım olmakla beraber diğer ucunda çok kilolu, ilaçsız adet olmayan, tüylenmesi yoğun olan bayanlar olabilir. Dolayısıyla polistik over sendromu tanısı koymakta her zaman kolay değildir. Fakat genelde adet düzensizliği, infertilite problemi olan hafif şişman bayanlarda polistik over sendromu var mıdır diye bakılır. Yapılacak ultrasonda polikistik overe ait tipik görüntüler söz konusu olabilir. Polikistik over sendromu infertilite sebebidir. Yumurtlama problemi oluşturarak gebeliğin hiç oluşmamasına veya geç oluşmasına sebep olabilir. En hafif formunda yumurtlama takipleri ile gebelik elde edilebilir. Fakat ileri formlarda bayanın kilo vermesini sağlayıp zaman zaman tüp bebek tedavilerine geçmek gerekebilir. İnfertiliteye eşlik etmekle birlikte bazen genç kızlarda ya da çocuk istemeyen bayanlarda polikistik over sendromu görülebilir. Bu bayanlarda adeti düzenlemek ve kilo vermesini sağlamak altın standarttır. Bu şekilde adetlerin ritme girmesi ve hastalığın kontrol altında tutulması mümkündür.

tup-bebek-rehberi-2

Yumurta Takibi Nedir?

Yumurta takibi infertilite tedavilerinde ilk basamaktır. Burada amaç bayanın yumurtlama takibini yapmaktır. Yani folikül ölçümlerini yaparak yumurtlama zamanını tahmin etmektir. Adetin iki ya da üçüncü günü herhangi bir kistlik yapı yoksa vajinal ultrasonografi yapılır. Bundan yaklaşık bir hafta sonra kendiliğinden yumurta gelişimi var mı diye bakılır. Eğer ultrasonografide 10 mm üzerinde folikül yapı görüldüyse bunun takibi yapılır. Günlük artım yaklaşık 1,5 veya 2 mm şeklinde olmaktadır. Bu takiplerin neticesinde genelde adetin 11 ve 18. günleri arasında yumurtanın çatladığını görene kadar bu takip sürdürülür. Zaman zaman da folikülometri yapılırken haplar ile yumurtanın uyarılması söz konusudur. Genellikle bu ilaçlar polikistik over sendromu hastalarında kullanılır.

tup-bebek-rehberi5

Suni Sancı Nedir?

Suni sancı bir gebede ağrılar kendiliğinden başlamadığında oluşturulan bir durumdur. Genellikle serum içerisinde bazı ilaçlarla ağrılar başlatılmaya çalışılır. Sanılanın aksine şiddetli ağrılara sebep olmaz. Normalde hissedilen doğum ağrılarının benzeridir. Fakat beklenmedik bir şekilde oluştuğu için anne adayı tarafından aşırı reaksiyon gösterilebilir. Fakat genellikle seçilmiş gruplarda uygun kişilerde çok faydalıdır. Örneğin; annenin sistemik bir problemi varsa kalp hastalığı gibi veyahut da bebek ile ilgili bazı problemlerden dolayı doğumun gerçekleşmesi gerekiyorsa suni sancı şarttır.

Çocuğu Olmayan Çiftlere İlk Hangi Testler Yapılmalıdır?

İnfertilitede bayanın bazı hormon testlerini istemek şarttır. Bunların başında FSH ve AMH gibi yumurtalık kapasitesini gösteren testler gelmektedir. Günümüzde en çok güvenilir olan test AMH’dır. Adetin herhangi bir zamanında bu test yapılabilir. Bu iki testin dışında TSH denilen tiroit hormonu ve prolaktin denilen süt hormonu da çok önemlidir. Mutlaka bu testleri hekimin görmesi gerekir. Polikistik over sendromu olan hastalarda insülin, açlık kan şekeri gibi hormon testleri de hekim tarafından görülmek istenebilir.

Hamile Kalabilmek İçin AMH Değeri Kaç Olmalıdır?

AMH yumurtalık kapasitesini gösteren önemli testlerin başında gelmektedir. Günümüzde neredeyse her hastada AMH testi değerlendirilip ona göre de yapılan ultrasonografi ile birlikte kombine edilerek hamile kalma potansiyeli belirlenir. Dolayısıyla AMH değerine göre bir bayanın gebe kalma potansiyeli ortaya konabilir. Fakat hiçbir zaman AMH testi 0.01 çıktı siz gebe kalamazsınız diye bir bilgi doğru değildir. Dolayısıyla ancak AMH testi 0.5’in altında olan bayanlar gebeliği ertelememeleri en azından evliler ise gebelik planları ötelenmemelidir.

tup-bebek-rehberi4

Açıklanamayan İnfertilite Nedir?

Sebebi belirlenemeyen kısırlık genellikle çiftler tarafından çok anlaşılamayan ve hekimleri de zorlayan bir noktadır. Çünkü yapılan bütün testler normal çıkmıştır. Fakat gebelik oluşmamaktadır. Yapılan semen analizinde, rahim filminde ve bayanın muayenesi ile hormon testinde herhangi bir problem ortaya konamamıştır. Fakat gebeliğin de neden oluşmadığı açıklığa kavuşmamıştır. Belki günümüzde bilinmemekle birlikte bir 10 yıl sonra bazı testlerin neticesinde bu çiftlerin de neden gebe olamadığı ortaya konulacaktır. Yine de bu çiftlerde bazı yöntemler ve düzgün sırlama ile gidilirse sonuca ulaşmak mümkün olabilir.

Yumurta Toplama İşlemi Zor Mudur?

Yumurta toplama işlemi tüp bebek tedavilerinin önemli bir aşamasıdır. Hastalar genelde anestezi altında iken yumurtaları toplanır. Bununla beraber genellikle ağrı, acı hissetmezler. Yumurta toplama işlemi hiçbir şekilde ağrı ve acı hissedilmediği için hastalar açısından korkulacak bir yöntem değildir. Fakat işlem cerrahi bir işlemdir. İğne ile yapıldığı için bazı riskler taşıyabilmektedir. Bunlar; karın içerisinde kanamalar, idrar torbası yaralanmaları, bağırsak yaralanmaları gibi riskler taşıyabilmektedir. Fakat bu riskler %1’lerin altında olup iyi bir hekim tarafından yapılırsa %0’a kadar düşer.

Embriyo Kalitesi Nasıl Anlaşılır?

Embriyo kalitesi tüp bebek tedavilerinde en önemli belirleyicilerden biridir. Başarıyı direk etkilemektedir. İyi kalitede bir embriyo ile neredeyse %80 üzerinde gebelik şansı elde edilir. Embriyolar oluştuktan sonra laboratuvarda bazı takip yöntemleri vardır. Burada embriyonun takibi dışında embriyoskop denilen bazı özel dolaplarda embriyo kayıt edilerek gelişimi gözlemlenebiliyor. Dolayısıyla laboratuvar donanımı çok önemlidir. Embriyonun kalitesini ortaya koymada bazı parametreler değerlendirilir. Embriyodaki hücre sayısı ve hücrelerin birbirine oranı önemlidir. Embriyo sperm ve yumurtadan oluştuğu için sperm ve yumurta kalitesi oldukça önemlidir. Dolayısıyla embriyo kalitesini belirleyen en önemli faktörler başarılı bir indüksiyon protokolü  ve embriyoloğun tecrübesi önem arz eder.

tup-bebek-rehberi3

Embriyo Transferi Zor Bir İşlem Midir?

Embriyo transferi tüp bebek tedavisinin önemli bir aşamasıdır. Çünkü artık tedavinin yumurta büyütme aşaması bitmiştir. Embriyo laboratuvarında embriyolar iyi kalitede gelişmiştir. Geriye rahime transfer işlemi kalmıştır. İyi bir teknikle yapılan transfer sonucunda güzel de bir embriyo varsa %80 gebelik ihtimali vardır. Embriyo transferi normal jinekolojik muayene gibi pozisyonda yapılan aslında kolay bir işlemdir. Fakat buradaki en önemli kritik nokta mesanenin dolu olup rahim içerisine embriyo bırakılırken net olarak görülebilmesidir. Bu noktada hekimin tecrübesi ve tekniği önem arz eder. Transfer sonrası genellikle çiftlere 3 gün ev içi istirahat önerilir. Burada gündelik işlerini yapabilmekle birlikte efor sarf edilen işlerin yapılmaması tavsiye olunur. Bunun dışında cinsel ilişkide bulunulmaması, sanki gebeymiş gibi davranılması gerekir. İyi bir transfer tekniği ve embriyo transfer edildikten sonra önerilere uyulması sonrasında sonuç olumlu olacaktır.

Tüp Bebek Sağlığa Zararlı Mıdır?

Tüp bebek tedavisi genellikle kadınlarda yapılan uygulamaları içerdiği için hastalar hekimlerine tekrarlayan tüp bebek tedavileri sonrasında herhangi bir kanser gelişimi söz konusu olur mu diye sormaktadır. Genellikle bilinen tüp bebek tedavileri herhangi bir kansere yol açmadığıdır. Fakat tabi ki burada kaç tane tüp bebek tedavisi uygulandığı önemlidir. Her ne kadar bir üst sınır olmasa da tekrarlayan denemelerde 2 ay arayla tedavi uygulanması doğrudur. Bilinen şudur ki; tüp bebek tedavileri kadınlarda olumsuz hastalıklara yol açmamaktadır.

Yumurta Dondurma İşlemi Nedir?

Yumurta dondurma işlemi artık Türkiye’de de yasal boyutlarda yapılabilmektedir. Daha önceleri sadece kanser olgularında yumurta dondurulmaları yasal iken günümüzde yumurta rezervi az olan olgularda yumurtaları seçip dondurmak mümkündür. Özellikle evli olmayan bayanlarda yumurtaları dondurarak daha sonra ilerleyen yıllarda kullanmak mümkündür. Fakat burada ailede erken menopoz öyküsünün olması ya da yumurtalık kapasitesinin azalmış olması önemli bir kriterdir. Hastanın ailesinde erken menopoz olan biri varsa bu kişilere yumurta dondurma işlemi önerilmektedir.

tup-bebek-rehberi1

Tüp Bebek Gebelikleri Farklı Mıdır?

Tüp bebek sonrası oluşan gebelikler özellik arz eder. Genellikle bu gebelikler riskli gebelik olarak kabul edilir. Bayan yaşı 38 üzerinde ise ileri anne yaşı da devreye girdiği için daha yakın takibi yapılması gerekir. Yine tüp bebek gebelikleri eğer ikiz ise çoğul gebelik olduğu için iki haftalık aralar ile takip edilir. Tüp bebek gebeliklerinde düşük riski biraz daha fazla olabilir. Fakat bu da kadın yaşı ile ilişkilidir. Kadın yaşı arttıkça düşük riski de artacaktır. Tüp bebek gebeliklerinde bayan yaşı ile ilişkili olan bir diğer risk oluşturan durum ise şeker ve tansiyon gelişimidir. İleri yaş bayanlarda bu problemler daha sık görülür. Takipler 3 ila 4 haftalık takipler şeklinde olmaktadır. Fakat bir problem tespit edildiğinde haftalık takipler yapılabilir. Kullanılan ilaçların özelliği de olduğundan bu konuda ehil bir hekimin takibi tavsiye edilir.

Tüp Bebek Tedavisi Nasıldır?

İnfertilite ve tüp bebek tedavilerini ana hatlarıyla özetlemek gerekirse birinci aşama çiftin hekimiyle tanıştığı, sorunun ortaya konulduğu ilk görüşme kısmıdır. Bu aşama aslında çok önemlidir. Hem sorunun ortaya konması hem de tedavi alternatifleri ortaya konacaktır. İnfertilite tedavisinde yumurta takibi, çatlatma iğnesi, ilişkide bulunma veya aşılama önerilmektedir. Tüp bebek tedavilerini ana hatları ile özetlemek gerekirse; ilk görüşme sonrası genellikle protokol seçimine de karar verip uzun ya da kısa protokol uygulaması tercih edildiğinde adetin 2. veya 21. günü tedavinin yumurta büyütme aşamasına başlanmaktadır. Bu aşama 10 ila 12 arasında sürer. Günlük iğne yapılması gerekir. Bu aşamanın neticesinde çatlatma iğnesi diye tabir edilen iğne ile yumurtalar olgunlaştırılır. İki gün sonrasında anestezi altında yumurta toplama işlemi yapılır. Yumurta toplama işlemi anestezi ile yapıldığı için ağrı ve acı olmamaktadır. Yumurtalar toplandıktan sonra laboratuvarda o gün alınan spermler ile mikroenjeksiyon yöntemi ile döllendikten sonra laboratuvar takibine başlanır. 3 ila 5 gün sonra oluşan embriyolar seçilerek en güzel bir ya da iki embriyo rahim içerisine transfer edilir. Tüp bebek tedavisi toplamda 20 ila 25 günü bulabilen üç aşamada özetlenebilecek bir tedavidir.

tup-bebek-rehberi

Embriyoskop Nedir?

Tüp bebek tedavisinde embriyolar oluştuktan sonra laboratuvarda takipleri çok önemlidir. Her gün embriyolar takip edilerek bölünme hızları ve morfolojilerinin gelişimleri takip edilmektedir. En önemli gelişmelerden bir tanesi embriyoskop kullanımıdır. Embriyoların 7 gün 24 saat gelişimlerini takip eden ve kayıt eden kapalı ortamlar yani dolaplardır.

Biestetik.com okuyucularına estetik, güzellik, zayıflama ve sağlık konularında en doğru bilgiyi vermeyi hedefler. Estetik ameliyatlar nasıl yapılır, estetik operasyon çeşitleri nelerdir, estetik operasyon yaptıranlar tarafından çekilmiş estetik ameliyat öncesi ve sonrası resimleri, güzellik uzmanları ve estetik doktorları hakkında yapılmış yorumları sitemizden takip edebilirsiniz.

4 Yorum

  1. sezen Reply

    Ben de 40 yaşından sonra tüp bebek tedavisi ile çocuk sahibi oldum

  2. tuğba pınar Reply

    ilk denemede eşimle çocuk sahibi olamamıştık. 2 .kez tüp bebek tedavisine gitmiştik. şu an da 1,5 aylık bebeğim var 🙂

  3. ayşen Reply

    Benim çoçuğum olmuyor. Bu tedavi yöntemine başvurmak istiyrm. Fiyatlar pahalı mı?

Sorularınızı veya Fikirlerinizi Paylaşın