Kadınlarda Menopoz ve Tüp Bebek

Menopoz kadınların belli bir yaştan sonra adet görmemesi anlamına gelmektedir. Türkiye’de menopoz yaşı ortalama 49 ila 51 yaş arasındadır. 40 Yaş öncesi bir kadının adetten kesilmesine erken menopoz denmektedir. Erken menopozun başlıca sebepleri stres, beslenme şekilleri ve cerrahi işlemlerdir. Bir kadının erken yaşta menopoza girmesi onun için çok bir süreci getirmektedir. Çünkü kadın erken menopoza girdiği zaman hem doğurganlığını yitirmekte hem de vücudundan eksilen östrojen hormonunun eksikliği nedeniyle kemik erimesi, vajinal kuruluk ya da ateş basması gibi semptomlarla karşı karşıya gelmektedir. Bunlar için kadının destek tedavisi alması gerekmektedir.

İkinci önemli bir durum ise 40 yaşın öncesinde menopoza girmesi ihtimali olan hastaların belirlenmesidir. Bunlar için de adet düzenliği yaşayan hastaların belirlenmesi ve tespit edilmesi, ultrasonografik ve jinekolojik muayeneler ile takip edilmesi önem arz etmektedir. Çünkü ailevi erken menopoz öyküsü olan, meme kanseri olan hastalar eğer adet düzensizliği gibi semptomlar da gösteriyorsa bu hastalar da erken menopoz gelişme riski mevcuttur. Hastaların rutin jinekolojik muayenelerle takip olması önemlidir. Böylece hastalar erken tespit edilip doğurganlıklarını kaybetmemeleri açısından erkenden tedaviye yönlendirilebilirler ya da eğer hasta bekarsa yumurta dondurma gibi bilgilendirmeleri yapılıp yumurtaları dondurulabilir.

menopozda tüp bebek

Üremenin korunması, üremenin devamını sağlayabilmek amacıyla yumurta ya da spermin dondurulmasıdır. Üremenin fonksiyonlarının bozulmasını sağlayacak herhangi bir neden üreme korunmasında endikasyon olabilir. Üreme korunması için en sık endikasyon sosyal nedenli yumurta dondurmadır. Onun dışında da kanser hastalarının yumurta rezervinin azalma potansiyeli olduğundan yumurtalık dokusunun dondurulmasıdır. Üreme çağındaki kadınlarda en sık görülen kanserlerin başında meme kanseri ve lösemi gelmektedir. Erkeklerde ise testis tümörleri başta gelmektedir. Bu kanserlerle karşı karşıya kalan hastalar tedavi öncesinde üreme fonksiyonlarını korumak amacıyla yumurta ve spermlerini saklamalıdırlar.

Türkiye’de 30 Eylül 2014 üremeye yardımcı tedaviler yönetmeliğine göre kanser hastalarının dışında yumurtalık rezervi azalmış hastalar yumurtalarının dondurabilmektedirler. Yumurtalıktaki yumurta sayısının 7 veya altında olması ya da yumurtalık rezervini belirleyen bazı hormonal değerlerin düşük olması yumurtalık kapasitesinin az olması demektir. Dolayısıyla bu tür hastaların önceden belirlenip hastaların uyarılması, hastaların genç yaşta iken yumurtalık üreme fonksiyonlarının korunması gerekir. Çünkü hastalar ileri yaşa geldikleri zaman yumurtalıklarını dondurmak istedikleri zaman kromozomlardaki bozukluk nedeniyle yumurtalarını dondursalar bile daha sonra alacakları gebelik ihtimali genç yaşta alacaklarına göre daha düşük olacaktır.

Biestetik.com okuyucularına estetik, güzellik, zayıflama ve sağlık konularında en doğru bilgiyi vermeyi hedefler. Estetik ameliyatlar nasıl yapılır, estetik operasyon çeşitleri nelerdir, estetik operasyon yaptıranlar tarafından çekilmiş estetik ameliyat öncesi ve sonrası resimleri, güzellik uzmanları ve estetik doktorları hakkında yapılmış yorumları sitemizden takip edebilirsiniz.

Sorularınızı veya Fikirlerinizi Paylaşın